Privacy Statement

Soort gegevens

De website Blauwezondag.nl en Blauwezondagtilburg.nl, verwerkt als elke andere website, IP-adressen van website bezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn.

Op de Website Blauwezondag.nl Blauwezondagtilburg.nl vindt u ook een contactformulier. In dit formulier vragen wij uw naam en e-mailadres in te vullen.

Doelen van de verwerking

IP-adressen

Wij gebruiken IP-adressen voor 2 doelen:

  • Om te analyseren hoe vaak de website Blauwezondag.nl alsmede Blauwezondagtilburg.nl wordt bezocht. Hiervoor gebruiken wij statistiekenprogramma's Google Analytics en De pluging monster insights.
  • Om de website Blauwezondag.nl alsmede Blauwezondagtilburg.nl veilig en bereikbaar te houden.

Contactformulier

Wij gebruiken uw naam en e-mailadres uit het contact formulier voor de volgende doel:

  • Door het opgeven van uw naam en e-mailadres kunnen wij met u contact opnemen indien nodig.

Opslagtermijn

Contactfomulier

De naam en het e-mailadres die u heeft ingevuld in het contactformulier zullen wij bewaren totdat wij uw vraag/bericht op een goede manier hebben kunnen beantwoorden. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinde opgeslagen of verstrekt aan derde.

Privacymaatregelen

IP-adressen

Op de Website Blauwezondag.nl en alsmede Blauwezondagtilburg.nl is de herleidbaarheid van IPadressen beperkt. Dit doen we door onmiddellijk na het importeren van de logfiles in Google Analytics en De pluging monster insights de laatste 2 octetten (cijfergroepen) van elk IP-adres te verwijderen. Dit gebeurt in een tijdelijk geheugen, voordat de IP-adressen in Google Analytics en De pluging monster insights worden opgeslagen.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Persoonsgegevens

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om uw vraag/bericht die u gestuurd heeft over Blauwe Zondag zo goed mogelijk te beantwoorden. In veel gevallen zullen wij uw mail doorsturen naar de Gemeente Tilburg als mede organisator van Blauwe Zondag. Wij zullen indien dit voor uw vraag/bericht van toepassing is u daarvan op de hoogte stellen

Google Analytics

Uw verstrekte gegevens in Google Analytics worden ook alleen voor boven genoemde doeleinde gebruikt .

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Foto’s film 

Blauwe Zondag kan niet voorkomen dat u op druk, op foto, film, video e.d. komt dit heeft te maken met het feit dat Blauwe zondag plaats vindt op een openbare kermis. 

Nieuwsbrief of Maillijst

Op dit moment maakt Blauwe Zondag geen gebruik van een maillijst of nieuwsbrief

%d bloggers liken dit: